ارسال توسط میثم معارفیان
ارسال توسط میثم معارفیان
ارسال توسط میثم معارفیان
قانون بقاي جرم نظرنظريات اوليه: تا چندي پيش دو اصل كلي و مستقل از يكديگر پايه دانش جديد را تشكيل مي داد: يكي اصل بقاي جرم بود و ديگري اصل بقاي انرژي. در نيمه دوم قرن هجدهم ميلادي لاوازيه دانشمند فرانسوي پس از يك سلسله تجريات دريافت كه مقدار جرم ماده كه در فعل و انفعالات شيميايي دخالت دارند همواره ثابت مي ماند و اين مشخصه مواد رادر قانون زير به نام قانون بقاي جرم خلاصه نمود. بيان لاوازيه از قانون بقاي جرم و انرژي

ادامه مطلب...
ارسال توسط میثم معارفیان
تيتراسيون اسيد-باز تيتراسيون: روشي که توسط آن ، محلولي با غلظت مشخص به محلولي ديگر اضافه مي‌شود تا واکنش شيميايي بين دو ماده حل شده کامل گردد، تيتراسيون ناميده مي‌شود. تيتر کردن از روش‌هاي تجزيه حجمي است. در تجزيه حجمي ابتدا جسم را حل کرده و حجم معيني از محلول آن را با محلول ديگري که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد ناميده مي‌شود، مي‌سنجند. در تيتراسيون محلول استاندارد به‌طور آهسته از يک بورت به محلول حاوي حجم مشخص يا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه مي‌شود

ادامه مطلب...
ارسال توسط میثم معارفیان
تعيين وزن اتمي منيزيم منيزيم : منيزيم عنصري فلزي به رنگ سفيد نقره اي است که در گروه 2 جدول تناوبي قرار دارد .اين عنصر در سال 1808 توسط humphrey davy دانشمند انگليسي کشف گرديد.از الکترو ليز نمک کلريد منيزيم و همچنين از آب دريا بدست مي آيد. منيزيم و ترکيبات آن مدت زمان مديدي است که شناخته شده هستند .منيزيم هشتمين عنصر از نظر فراواني در پوسته زمين به حساب مي آيد .اين عنصر در نهشته هاي عظيم در کانيهاي مگنزيت ،دولوميت وديگر کاني ها يافت مي شود

ادامه مطلب...
ارسال توسط میثم معارفیان
 
تاريخ :

آب سخت:

آبی که در طبیعت وجود دارد تقریبا همیشه ناخالص می‌باشد. زیرا که اغلب دارای گچ ، آهک ، نمک طعام ، ترکیبات منیزیم ، آهن ، اکسیژن و ازت ، انیدرید کربنیک ، ترکیبات آلی و غیره است و مقدار این اجسام در آبهای مختلف متفاوت است در آب اجسام دیگری مانند گل و لای و غیره هستند که معلق می‌باشند و مقداری باکتری هم در آبها یافت می‌شود.

هیچ کدام از ما در پاکی و تمیزی اب باران شک نداریم.ابی که تمام مواد آن محلول و معلق طی تشکیل ابر جدا شده حین نزول به صورت باران مقداری از co2 هوا را در خود حل می کند و به صورت یک اسید ضعیف که ph آن از 7 کمتر است در می آید.ادامه مطلب...
ارسال توسط میثم معارفیان

 تعيين نقطه جوش
Boiling point                          
فشار بخار:
مولکولهاي يک مايع داراي انرژي جنبشي هستند و انرژي جنبشي مولکول معيني از يک مايع ضمن برخورد با ساير مولکولها دائما تغيير مي‌کند. در يک لحظه معين تعدادي از مولکولها داراي انرژي نسبتا زياد و تعدادي داراي انرژي نسبتا کمي هستند مولکولهايي که انرژي جنبشي آنها زياد است مي‌توانند بر نيروي جاذبه ي ملکولها اطراف خود غلبه کرده و از سطح مايع فرار کرده و وارد فاز گازمي‌شوند.ادامه مطلب...
ارسال توسط میثم معارفیان